Informatyka w ekonomii

Komputery nie są co prawda w stanie bezbłędnie prognozować zmian giełdowych, czy tendencji gospodarczych, mogą jednak znacznie ułatwić pracę nad analizą zjawisk ekonomicznych. Przede wszystkim gromadzą oraz na bieżąco aktualizują dane.

Następnie je selekcjonują, umożliwiając jednocześnie filtrowanie informacji pod różnym kątem, a także ich umiejętną prezentację. Analityk, który musiałby najpierw zebrać wszystkie dane, potem je posegregować (pamiętając jednocześnie o aktualizacji) oraz przedstawić choćby na najbardziej prostym schemacie, chyba nigdy nie wychodziłby z pracy.

Mając jednak do dyspozycji internet oraz odpowiednie oprogramowanie komputerowe może skończyć pracę po ustawowych ośmiu godzinach. Znaczenie rozwiązań informatycznych dla ekonomii jest jednak dalej posunięte.

Są bowiem takie zagadnienia ekonomiczne, których nie da nam się procesować bez pomocy komputerów. Do takich z pewnością zaliczyć możemy analizę portfelową, która wymaga działań na wielkich macierzach stóp zwrotu, ryzyka i korelacji oraz zarządzanie ryzykiem kredytowym.

Zastosowanie specjalistycznych programów komputerowych umożliwiło również, m.in.

, częściowe prognozowanie ruchów cen oraz optymalizację procesów gospodarczych na poziomie wcześniej nie osiągalnym.

dolegliwosc.rotawirusy.net.pl