Jak powinni być ubrani pracownicy?

bluzy damskie https://pakuten.pl/140-bluzki-z-dekoltem-w-serek

Wielu pracodawców wymaga od swoich pracowników określonego ubioru. Zasady dress code w wielu przypadkach są ujęte w formę pisemną, w postaci wewnętrznych regulaminów pracodawcy. Czy pracodawca może rościć pretensje do pracownika, który nie przestrzega określonych zasad dress code? Jakie mogą być konsekwencje ich naruszenia? Problematyka ubioru pracowników dotyczy w znacznej mierze zawodów oraz branż, dla których istotny jest kontakt z klientem; gdzie wygląd zewnętrzny, a w szczególności strój pracownika, powinien przyczyniać się do budowania jego wizerunku jako godnego zaufania profesjonalisty.

Pracodawca może wprowadzić zasady ubioru pracowników w instrukcji lub regulaminie pracy. Zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy, regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki.

Na gruncie powyższego przepisu oczekiwania pracodawcy, co do stroju pracownika znajdują swoje prawne uzasadnienie, a brak dostosowania się do nich przez pracownika może stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych. Istotnym jest, aby wymagania dotyczące ubioru były adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy, z drugiej zaś strony – by nie naruszały innych obowiązujących norm. Np.

obowiązek noszenia bardzo krótkich spódnic nie znalazłby uzasadnienia w przypadku pracownicy biurowej. Pracodawca ma także prawo żądać od pracownika noszenia odzieży z logiem firmy, pod warunkiem jednak, że pokryje jej koszty i dostarczy ją pracownikowi.