Wykopaliska w komputerem w ręku

omijanie-korkow.com.pl

Rekonstrukcja zniszczonych, pochodzących z dawnych czasów przedmiotów oraz zabytków pozwala nam nie tylko dowiedzieć się jak owe przedmioty i budowle wyglądały w czasach swej świetności, ale również zaczerpnąć wiedzy na temat, tych, którzy je tworzyli i wśród nich przebywali. Z pomocą w tym zakresie przychodzi nam informatyka.

Połączenie najnowocześniejszych technik grafiki komputerowej z wiedzą archeologów może dać niebywale ciekawe rezultaty. Rekonstrukcje archeologiczne pełnią dziś głównie zadania edukacyjne (przekazują wiedzę o zabytkach) oraz kulturowe.

Wizualizacje znanych zabytków, np. kompleksu Barobodur na Jawie nie doszłyby do skutku bez pomocy komputera, który umożliwił wyszukanie pasujących do siebie kamiennych fragmentów.

Archeolodzy w swej pracy często wykorzystują komputery przenośne umożliwiające pracę w terenie. Przy pomocy komputerów tworzy się także archeologiczne bazy danych zawierające opisy obiektów rozproszonych po muzeach na całym świecie.